Medicii de maine

 

                       Motto:”Învăţătura trebuie să fie uneori un drum, întotdeauna un orizont.”

                                                                                                                     Nicolae Iorga.

ARGUMENT

          Educarea şi formarea  specialistului de mâine este rolul şcolii. Concursul îşi propune să-i conducă pe elevi spre formarea unor performanţe şcolare în domeniul anatomiei şi fiziologiei umane, care să-i ajute într-o viitoare carieră medicală. Astfel, ne dorim  să le  dezvoltăm  elevilor, deprinderile de studiere a anatomiei şi fiziologiei umane, pentru a face performanţă pe viitor, în acest domeniu.

 

MOD DE ORGANIZARE

Organizator: COLEGIUL NAŢIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA

Grup ţintă: elevii-cls.VII-VIII ; elevii-cls XI-XII şi profesori de gimnaziu şi liceu.

Perioada de desfăşurare: an şcolar 2016-2017.

Etape de desfăşurare: 

  1. PROMOVAREA PROIECTULUI                   

     Mediatizarea concursul se va face prin articole în presa locală, la televiziunea locală, pe www.didactic.ro., www.cnrg.ro. şi pe facebook-ul concursului „Medicii de mâine”(întrebări interactive on-line).

     Înscrierea participanţilor se va realiza pe baza fişei de înscriere (anexa 1), împreună acordul de parteneriat semnat de instituţia dumneavoastră (anexa2), ce vor fi trimise pe adresa de e-mail: colegiulnationalradugreceanu@yahoo.com., mihaigmariana@yahoo.com cu specificaţia: pentru concursul Medicii de mâine, până pe data de 15.04. 2017 .

  1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

   Data şi locul desfăşurării: 06.05.2017 la C.N.”Radu Greceanu”Slatina.

   Sâmbătă: 06 MAI 2017 

09:30: deschiderea             14:30 afişarea rezultatelor

10:00-12:00 concurs           15:00-Premierea

 

Elaborarea subiectelor: aprilie 2017

Comisia de evaluare va asigura o bună desfăşurare a concursului şi va supraveghea elaborarea şi evalua testelor grilă pentru cele două secţiuni.

Testele grilă conţin itemi cu alegere simplă, grupată şi itemi de tip problemă.

Timpul de lucru este de 2 ore. Punctajul total este de 100 p. Din oficiu se acordă 10 p.

Scolile partenere pot trimite propuneri de subiecte pe adresa de e-mail: mihaigmariana@yahoo.com pana la data de 15.04.2017

Bibliografie:1. Programa şcolară de biologie pentru gimnaziu-cls.VII, în vigoare.

  1. Programa şcolară de biologie pentru liceu-cls.XI, în vigoare
  2. Manuale de biologie:

Biologie-cls.a VII-a– M.Marcu-Lepădat;F.Macovei;F.Dobran-Ed.Teora,Bucureşti2009

Capitolele:1.Funcţia de relaţie-pag.27-106

2.Funcţiile de nutriţie: Digestia şi absorbţia-pag.107-126

Biologie-cls.a VII-a- Z.Partin,L.Logofatu ,C.Th.Niculescu-Ed.Corint,Bucureşti1999

Capitolele: 1.Funcţia de relaţie- pag. 20-80

  1. Funcţiile de nutriţie: Digestia şi absorbţia- pag. 80-95

Bilogie Calsa a VII-a- Tibea Florica, Ed.Didactica si Pedagogica,20

Capitolele:1.Funcţia de relaţie pag 17 – 80

  1. Funcţiile de nutriţie: Digestia şi absorbţia pag 81 – 94

Biologie-cls.a XI-a– D.Cristescu,C.Sălăvăstru,B.Voiculescu,C.Th.Niculescu,RCârmaciu- Capitolele:1.Funcţia de relaţie-pag.2-73  Ed.Corint-Bucureşti 2008

2.Funcţiile de nutriţie: Digestia şi absorbţia-pag.74-82

 

Cazare se oferă gratuită în căminul C.N.”Radu Greceanu” pentru participanţii din judeţele îndepărtate (dacă este cazul); nu se asigura masa.

Premierea participanţilor06 mai 2017

Se vor acorda diplome pentru locul I, II, III, menţiunilor şi/sau premiilor speciale.

Numărul menţiunile acordate va fi egal cu 20 % din nr. de elevi participanţi pentru fiecare secţiune.Toţi participanţii la concurs vor primi diplomă de participare.

Diplomele pentru cei care nu rămân la festivitatea de premiere vor fi expediate prin poştă.

Departajarea in caz de egalitate se realizeaza pe baza punctajului obtinut la itemi in urmatoarea ordine:itemi tip problema,itemi cu alegere grupata.

Notă: Secţiunea 1.Anatomie şi fiziologie umană pentru gimnaziu – se pot înscrie un număr de maxim 3 elevi / profesor, de clasa a VII- a cât şi de clasa a VIII-a.

Secţiunea 2.Anatomie şi fiziologie umană pentru liceu– se pot înscrie un număr de maxim 3 elevi / profesor, de clasa a XI- a cât şi de clasa a XII-a.

In cazuri deosebite se accepta participarea unui numar superior de elevi numai cu aprobarea comisie de organizare.

           3.DISEMINAREA REZULTATELOR

Rezultatele concursului vor fi afişate pe www.cnrg.ro şi pe www.didactic.ro şi pe facebook-ul concursului”Medicii de mâine”.

Echipa de proiect coord. de prof. Mihai Mariana-C.N.”R. Greceanu” se va deplasa în instituţiile din comunitatea locală şi în cele 15 şcoli pentru diseminarea rezultatelor proiectului, cu ajutorul unui material electronic (prezentare power – point).

Director unitate: Gianina Isabela Pîrvu                      Coordonator concurs: Mariana Mihai

personalități public
  premii

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

V-ar mai putea interesa...