Documente legislative privind finalizarea cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a

Documente legislative privind finalizarea cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a:

– OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC nr. 4248/2020

– OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020

– Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României

– Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

– Procedura nr. 26651/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2019, valabilă și pentru anul școlar 2019-2020.

V-ar mai putea interesa...