Medicii de mâine

campanie de reciclare

Concurs Interjudeţean Ediţia V

Colegiul Naţional „Radu Greceanu” 2016

 • ARGUMENT

                                        Motto:”Învăţătura trebuie să fie uneori un drum, întotdeauna un orizont.”
                                                                                                                                      Nicolae Iorga.
  Argument:  Educarea şi formarea  specialistului de mâine este rolul şcolii.
  Concursul îşi propune să-i conducă pe elevi spre formarea unor performanţe şcolare în domeniul anatomiei şi fiziologiei umane, care să-i ajute într-o viitoare carieră medicală.
  Astfel, ne dorim  să le  dezvoltăm  elevilor, deprinderile de studiere a anatomiei şi fiziologiei umane, pentru a face performanţă pe viitor, în acest domeniu.
  Parteneri

  1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
  2.  Universitatea Craiova -Facultatea de Agricultura si Horticultura
  3. Şcoala cu cls. I-VIII „Vlaicu Vodă”-Slatina. Jud.Olt
  4.  Şcoala cu cls. I-VIII „Eugen Ionescu”-Slatina. Jud.Olt
  5.  Colegiul Naţional „Ion Minulescu”-Slatina. Jud.Olt
  1. Colegiul National ,,Gib Mihaescu”Dragasani, Vilcea
  2. Colegiul National ,,I.C. Bratianu”Pitesti , Arges
  3. Colegiul National ,,Anastasescu”Rosiorii de Vede, Teleorman
  4. Scoala Generala Nr. 1 Urdari, Gorj
  5.  Crucea Roşie Olt
  6.  Scoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul”Alexandria, Teleorman
  7. Scoala Gimnaziala ,, Stefan cel Mare”Alexandria, Teleorman       
  8.  Colegiu National E. Teodoroiu, Targu Jiu
  9.  Colegiul National A.L.D. Ghica , Alexandria
  10.  Scoala Generala Mihai Eminescu, Rosiorii de Vede
  11. Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Timisoara
  12. Scoala Gimn. Hălmăgel Arad
  13. Liceul Teorectic Sebiş Arad
  14. Liceul Tehnologic ,,Moga Voievod” Hălmagiu, Arad
  15. Colegiul National Pedagogic ,,Stefan Odobleja”Mehedinţi
  16. Colegiul National ,,Fratii Buzesti” Craiova,Dolj

   
  OBIECTIVE

  Scopul: aprofundarea cunoştinţelor de anatomie şi fiziologie umană
  Obiective:
      O1-atragerea şi implicarea efectivă a 400 elevi şi 50 de profesori, la nivel interjudetean, în desfăşurarea concursului
  O2: fixarea cunoştinţelor de anatomie şi fiziologie umană
  O3: dezvoltarea spiritului  competitiv al elevilor
  O4: familiarizarea elevilor cu acest tip de competiţie interjudeteana
  O5: dezvoltarea colaborării  între instituţiile şcolare şi celelalte instituţii participante la concurs

  MOD DE ORGANIZARE

  Organizator: COLEGIUL NAŢIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA
  Grup ţintă:  elevii-cls.VII-VIII ; elevii-cls XI-XII şi profesori de gimnaziu şi liceu.
  Perioada de desfăşurare: an şcolar 2015-2016.
  Etape de desfăşurare:

  Etapa I: mediatizarea şi sensibilizarea instituţiilor şcolare: septembrie 2015 – octombrie 2015

  Etapa II: înscrierea participanţilor în perioada : 01.04.2016 – 21.04.2016
  Se va realiza pe baza fişei de înscriere (anexa 1),împreună acordul de parteneriat semnat de instituţia dumneavoastră(anexa2) şi cu o copie de pe taxa de participare, ce vor fi trimise pe adresa de e-mail:colegiulnationalradugreceanu@yahoo.com., mihaigmariana@yahoo.com cu specificaţia: pentru concursul Medicii de mâine.

  Etapa a III-a: realizarea comisiei de evaluare şi echipei de corectare a testelor grilă
  în perioada : februarie  2016

  Comisia de organizare:
                     1.Inspector General ISJ Olt:  prof. Felicia Man   
                     2. Inspector de specialitate-ISJ Olt: prof. Sorina Tomescu
  3. Inspector activităţi educative-ISJ Olt: prof. Luminita Floricel
                     4.Director”C.N.R.Greceanu”:prof. Pirvu Gianina
  5.Director adjunct”C.N.R.Greceanu”: prof Damian Minciu
  6. Prof.de biologie „C.N.R.Greceanu”Mariana Mihai
  7.Prof. de biologie „C.N.R.Greceanu”Pirvu Gianina
  8. Prof. de biologie „C.N.R.Greceanu” Filofteia Vedere
  9. Prof. de biologie ” Scoala Gimnaziala Eugen Ionescu ” Cătălina Ciobanu

  Echipei de elaborare a testelor grile:
  1.Prof.de biologie „C.N.R.Greceanu”Mariana Mihai
  2.Prof. de biologie „C.N.R.Greceanu”Pirvu Gianina
  3.Prof. de biologie „C.N.R.Greceanu” Filofteia Vedere
  4.Prof. de biologie ,, C.N. R. Greceanu” Net Maria
  Scolile partenere pot trimite propuneri de subiecte pe adresa de e-mail: mihaigmariana@yahoo.com pana la data de 1 -04-2016

V-ar mai putea interesa...