Oferta educațională

Ofertă Educaţională C.N.R.G

Ofertă Educaţională a Colegiului Naţional „Radu Greceanu”.

Dotare

 • 42 de săli de clasă
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de chimie
 • 1 laborator de biologie
 • 5 laboratoare de informatică
 • 1 amfiteatru
 • bibliotecă cu peste 27744 de cărţi
 • 1 internat cu cantină pentru 100 de elevi
 • sistem propriu de încălzire centrală
 • 4 terenuri de baschet
 • 1 teren de handbal
 • 2 săli de sport
 • cabinet consiliere şi O.S.P.

Profesori

• 52 profesori cu gradul didactic I
• 12 profesori cu gradul didactic II
• 12 profesori cu gradul didactic definitiv
• 2 debutanţi
• 37 profesori cu gradaţie de merit
• 18 profesori cu salariu de merit

Burse

Peste 50 de absolvenţi ai C.N.R.G. îşi continuă studiile universitare şi postuniversitare în Danemarca, Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada şi S.U.A. Doctoranzi în S.U.A., Franţa, Anglia

Oferta educațională anul școlar 2016-2017

Profil uman:

 • 3 clase, din care:
  • 1 cls. filologie
  • 1 cls. bilingv – engleză
  • 1 cls. socio-umane

Profil real:

 • 5 clase, din care:
  • 1 cls. matematică – informatică intensiv;
  • 2 cls. matematică – informatică;
  • 2 cls. științe ale naturii

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: