Plan de scolarizare aprobat

Incadrare 2016-2017

  PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU

FRECVENȚĂ – ZI ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

FILIERA/PROFILUL

SPECIALIZARE/DOMENIU

CALIFICARE

Existent cl. a IX-a, zi 2015-2016

Propuneri  cl. a IX-a, zi 2016-2017

Nr.cl.

Nr. elevi

Nr.cl.

Nr. elevi

TOTAL CL A IX-A ZI ,                   din    care :

8

233

8

224

1) Filiera teoretică, total, din care:

8

233

8

224

profil real, total, din care:

5

146

5

140

matematică-informatică

3

86

3

84

ştiinţe ale naturii

2

60

2

56

profil uman, total, din care:

3

87

3

84

filologie

1

30

1

28

filologie bilingv lb.engleză

1

27

1

28

ştiinţe sociale

1

30

1

28

PLANUL DE ȘCOLARIZARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

EXISTENT 2015-2016

TOTAL CLASE V-VIII

din care :

clasa a V-a

clasa a VI-a

clasa a VII-a

clasa a VIII-a

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi
TOTAL, din care:

5

118

2

40

1

31

1

19

1

28

învățământ de zi, din care:

5

118

2

40

1

31

1

19

1

28

PROPUNERI 2016-2017

TOTAL CLASE V-VIII

din care :

clasa a V-a

clasa a VI-a

clasa a VII-a

clasa a VIII-a

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi
TOTAL, din care:

6

140

2

50

2

40

1

31

1

19

învățământ de zi, din care:

6

140

2

50

2

40

1

31

1

19

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: