Anunţ achiziţie de lucrări

Anunţ achiziţie de lucrări
În atenția celor interesați

Denumire achiziție: “RENOVARE PODEA SALA SPORT CU COVOR PVC”
Descrierea contractului: Lucrările de renovare vor fi executate conform caietului de
sarcini. Valoarea estimată fără T.V.A: 263025,21 Iei
Condiţii contract:
• Lucrările ce vor fi executate sunt cele conţinute în Caietul de sarcini.
• Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maximum 10 zile de la data
primirii ordinului de începere.
• Termenul de finalizare a lucrărilor este de 120 zile.
Criterii de adjudecare: preţul cel mai scăzut
Condiţii de participare:
Autoritatea contractantă solicită în mod obligatoriu ofertanţilor vizitarea amplasamentului
obiectivului în vederea depunerii unei oferte de preţ cât mai corecte.
Termen limită de primire a ofertelor: 04.09.2023, ora13:00
Informații suplimentare: Informaţiile suplimentare se vor solicita de la sediul Autorităţii
Contractante sau pe e-mail: c.n.r.g.2014@gmail.com

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

V-ar mai putea interesa...