Anunț de transparență voluntară/publicitate

Anunt de transparenta voluntara/publicitate

In atentia celor interesati

 

 

In temeiul prevederilor  art. 7, alin 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si art 43. din HG 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016, COLEGIUL NATIONAL ,,RADU GRECEANU’’  va invita sa participati la achizitia directa pentru atribuirea contractului avand obiectul lucrari de reabilitare terasa camin internat, lucrari de termoizolatie si hidroizolatie situate in  STR. NICOLAE BALCESCU NR 8, Slatina Olt

Tip contract: lucrari

Valoarea estimate a lucrarilor 176.000,00 lei fara TVA

Durata contractului 3 luni

 

CPV: 45453100-8-Lucrari de renovare

Nu se admit oferte alternative.

Informatii suplimentare se solicita la sediul autoritatii contractante in scris sau pe mail-ul : c.n.r.g.2014@gmail.com

Conditii participare: Autoritatea contractanta solicita ofertantilor vizitarea amplasamentului obiectivului asumandu-si astfel corectitudinea masuratorilor facute la fata locului.

Costurile privind transporturile, aprovizionarea, manipularea materialelor inclusiv a celor rezultate din desfaceri, vor fi cuprinse in valoarea aferenta  lucrarii.

Decontarea se va face pe baza cantitatilor de lucrari real executate, verificate si insusite de catre beneficiar.

Oferta va cuprinde: 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte ca obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Oferta de pret va fi incarcata/postata in catalogul SICAP.

 

Criterii adjudecare: Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este „pretul cel mai scazut” ofertat pentru totalitatea lucrarilor stabilite si cu încadrarea în sumele bugetare alocate pentru executarea lucrarilor. Aplicându-se criteriul „pretul cel mai scazut” se precizeaza, in mod expres, faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

 

Termen limita primire oferte la sediu: 03.08.2018 ora 10.00
Informatii suplimentare: Informatiile suplimentare se vor solicita la sediul autoritatii contractante sau pe mail.

 

Intocmit,

Administrator,

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

V-ar mai putea interesa...