BURSE ȘCOLARE 2023-2024

ACTE NECESARE BURSE AN ȘCOLAR 2023 – 2024

BURSĂ DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II
– Cerere tip depusă de părinte;
– Copie certificat de naștere elev
– Diplome locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor de Ministerul Educației
– Carte de identitate (pentru cel care ataseaza cont IBAN);
– Cont IBAN

BURSA DE MERIT- clasele VI-VIII,media generala 9,50 sau 30% din efectivul clasei
– tabel nominal cu elevii alcătuit de diriginte
– Carte de identitate (pentru cel care ataseaza cont IBAN);
– Cont IBAN

BURSA SOCIALA
a) BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI- venit mediu lunar net 949 lei /membru de familie
– Cerere tip depusă de părinte;
– Copie certificat naștere elev;
– Copie CI părinți;
– Copie certificate naștere frați/surori
– Copie sentință de divorț (dacă este cazul);
– Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent opținute pe ultimile 12 luni anterioare (septembrie 2022- august 2023) realizate de membrii familiei supuse impozitului pe venit.
– Carte de identitate (pentru cel care ataseaza cont IBAN);
– Cont IBAN

b) BURSĂ PENTRU COPII PROVENIȚI DIN FAMILII MONOPARENTALE / PLASAMENT
– Cerere tip depusă de parinte;
– Copie certificat naștere elev
– Copie certificat deces părinte;
– Hotărâre judecătorească de încredințare în plasament;
– Hotarâre judecătorească de stabilire a domiciliului la unul dintre părinți ;
– Certificat tată declarat necunoscut;
– Carte de identitate (pentru cel care ataseaza cont IBAN);
– Cont IBAN

c) BURSĂ PENTRU COPIII CU UNUL SAU AMBII PĂRINȚI DECEDAȚI
– Cerere tip depusă de părinte;
– Copie certificat naștere elev
– Copie certificat deces părinte;
– Carte de identitate părinte (pentru cel care ataseaza cont IBAN);
– Cont IBAN

d) BURSĂ DE BOALĂ
-Cerere tip depusă de părinte;
– Copie certificat naștere elev
– Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de la cabinetul şcolar sau copie certificatului de încadrare în grad de handicap;
– Carte de identitate (pentru cel care ataseaza cont IBAN);
– Cont IBAN

e) BURSĂ PENTRU ELEVII PROVENIȚI DIN FAMILII CARE BENEFICIAZĂ DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE
– Cerere tip depusă de părinte
– Listă elevi proveniți din familii beneficiare de ajutorul de incluziune (AJPIS)
– Carte de identitate (pentru cel care ataseaza cont IBAN);
– Cont IBAN

ATENȚIE!!

Bursele sunt revizuite lunar în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de merit.

Nu se vor primi dosare incomplete.

Termenul limită de predare a dosarelor– 04.10.2023

 

Cereri burse 2023-2024

 

https://www.edu.ro/burse_scolare

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_6238_2023_metodologie_burse_scolare.pdf

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

V-ar mai putea interesa...